Information angående Covid-19 och
PALSTORP – äventyrsgård och skogsby

Här har vi samlat de vanligaste funderingarna rörande PALSTORP – äventyrsgård och skogsby och den nuvarande situationen med coronaviruset. Vi följer utvecklingen noggrant. Alla i samhället har ett ansvar för att den rådande situationen inte ska få allvarliga konsekvenser för de äldre och de infektionskänsliga i vårt samhälle. Vi på PALSTORP kommer göra allt vi kan för att minimera en smittspridning och agera ansvarsfullt enligt myndigheternas direktiv och rekommendationer. Vi följer regeringen och myndigheters beslut och rekommendationer. Vi är också beredda att agera och fatta nya beslut ifall situationen förändras.

Palstorp äventyrsgård och skogsby omfattas inte av regelverket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men även om man har tillstånd att öppna ligger stort fokus på att göra det på ett ansvarsfullt och omsorgsfullt sätt. Läs mer nedan. 

Informationen uppdaterades senast den 25 augusti 2020 kl 12.00

På grund av Coronaläget så kommer vi ta emot ett begränsat antal gäster. Vårt maxantal är ca 150-200 personer för att vi ska kunna garantera att ni gäster kan hålla avstånd på ett säkert sätt vid entré, toaletter och i anläggningen som stort. 

För att vara säker på att få komma in på Palstorp äventyrsgård så behöver man reservera sina biljetter.
Vi har endast ett begränsat antal biljetter varje dag. Lättast är att maila oss på info@palstorp.se med namn, antal personer och önskad dag så svarar vi så snabbt vi kan. Vi ber om tålamod och förståelse för att vi gör vårt allra bästa för att kunna erbjuda en så säker och rolig upplevelse som möjligt. Hoppas att vi ses i höst!​​​​​​​


Lite tips när ni besöker oss:
-Ta med en egen bordsduk till picknickbordet.
- Använd gärna handskar vid/på våra aktiviteter.
- Ta med picknickfilt att sitta på.
- Var noga med att hålla avstånd vid kö till toalett, entré, glassoch aktiviteter.
- Tvätta händerna på våra olika tvättplatser.
- Ha roligt!!

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR KRING PALSTORP OCH CORONAVIRUSET

Kommer ni ha äventyrsgården och skogsbyn öppet som planerat? 
Vi har äventyrsgården och skogsbyn öppet som planerat för både allmänheten och grupper.  Vi har valt attt sätta ett maxtak på antalet besökare på Palstorp samtidigt så att det ska vara lätt att hålla avstånd gentemot varandra.  För att förboka biljetter maila angående dag, antal och namn till info@palstorp.se

Vi har valt att stänga Höhoppningen under säsongen 2020 då det är ett trångt och stängt utrymme där det är svårt att hålla avstånd med mera. Även vissa aktiviteter i lekladan har tagits bort denna säsong pga möjligheten för rengöring. 

Vad har ni vidtagit för åtgärder när det gäller er personal och anläggning?
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har utöver det tillämpat försiktighetsåtgärder. All vår personal ska stanna hemma från jobbet om de har feber, hosta eller andra symptom på luftvägsinfektion (även lindriga) och de måste vara symptomfria i minst två dagar innan de återvänder till arbetet. 

Jag är orolig för att komma och bo i skogsbyn, hur tänker ni kring det? 
Vi förstår att man kan känna en oro och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de som är äldre och de infektionskänsliga i vårt samhälle. Har man symptom ska man givetvis inte röra sig i sociala sammanhang, vilket är en uppmaning vi ger till både våra medarbetare och gäster. Men är man frisk är man så välkommen till oss! Vi ser verkligen fram emot att få göra er vistelse till en minnesvärd upplevelse! 

Kommer ni att arrangera evenemang under hösten och vintern 2020?
Vi planerar för evenemang under höst och vinter men det kan ändras snabbt beroende på hur situationen utvecklar sig. Håll koll på vår hemsida, facebook och instagram. 

Borde jag vara orolig inför ett besök på PALSTORP äventyrsgård?
Vi förstår att man skulle kunna känna en oro även efter att allt lugnats ner kring coronaviruset och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de äldre och de infektionskänsliga i vårt samhälle. Uppvisar man symptom ska man inte röra sig i sociala sammanhang – en uppmaning som vi ger till både våra medarbetare och gäster.

PALSTORP besöks visserligen av många gäster, men äventyrsgården består nästan uteslutande av stora utomhusytor. Vi har valt att spridda ut sittplatser än mer. Vi har noggranna städrutiner för våra inomhusområden, toaletter och handtvättområden. Personalen är väl informerade om situationen och agerar också enligt myndigheternas och folkhälsomyndighetens direktiv.

Vi har satt upp skyltar vad man ska tänka på såsom att hålla avstånd till andra gäster, tvätta händer ofta, använd gärna handskar när du klättrar och gör andra aktiviteter på äventyrsgården, stanna hemma om du visar minsta sjukdomssymptom. Och framförallt att vi visar mesta möjliga hänsyn med varandra.

Vi har även valt att stänga Höhoppningen under 2020 då det är ett förhållandevis litet utrymme inomhus där det är svårt att hålla avstånd med mera. Men vi har utökat antalet aktiviteter utomhus. 

Vi tror att många med oss ser fram att komma till oss på PALSTORP äventyrsgård och skogsby för att klättra i hinderbanor, trixa med fotbollen i vår härliga fotbollspark, gå vår lärorika naturstig och mycket mer. 

När situationen förändras uppdateras denna sida med relevant information.